Branding

Pizzeria Sisily 300 300 Donata
Pizzeria-Sisily-Thumbnail

Pizzeria Sisily

 

 

Pasteio – Artisan Pasta & Dolcetti 300 300 Donata
Pasteio - Artisan Pasta & Dolcetti

Pasteio – Artisan Pasta & Dolcetti

Pasteio - Gift Card

Pasteio Carbonpecil Design Postcard Pasteio Carbonpencil Design Wallpaper Pasteio Menu board

Sugar Jar Cafe 300 300 Donata
Sugar Jar Cafe Logo

Sugar Jar Cafe

 

Logo design, shop concept design, promo print material.

 

photos-by-donata-morelli